uitvaartspreker

werkwijze

Bij het overlijden van een dierbare komt er in een korte tijd heel veel op u af. In alle drukte en emotie is het niet makkelijk om ook nog eens een uitvaartceremonie te organiseren.
Als uitvaartspreker neem ik dit graag van u over.

Het is van belang om rustig de tijd te nemen. In goed overleg met de nabestaanden bereid ik een passende afscheidsbijeenkomst voor. Tijdens deze ceremonie zorg ik dat alles goed verloopt, zodat u zich kunt concentreren op het afscheid zelf. 

Bij het voorbereiden praat ik met de naasten over wie de overledene was, over zijn of haar jeugd, de bijzondere momenten in zijn/haar leven en uw herinneringen aan hem of haar. Vervolgens werk ik dat verhaal uit tot een mooie afscheidstoespraak. Hierin komen het leven van uw dierbare en uw herinneringen op een warme manier naar voren, met respect voor de overledene.
Steeds vaker vraagt men of ik het levensverhaal in de streektaal wil vertellen. Omdat het past bij de overledene, omdat het goed en vertrouwd voelt. De afscheidstoespraak doe ik dan ook in het Nederlands of in de Gelderse streektaal, zoals ú het graag wilt.
U ontvangt de uitgewerkte tekst per email, zodat u kunt nalezen of het levensverhaal goed is verwoord. De tekst kunnen we dan natuurlijk nog wijzigen of aanvullen.

Samen zoeken we de muziek en teksten uit voor de afscheidsbijeenkomst. Als er nog andere sprekers zijn geeft u dat aan, zodat we een ceremonie kunnen maken die goed in balans is.
Aan de hand van uw wensen maak ik dan het draaiboek voor de uitvaartdienst. Ik stem een en ander af met de uitvaartondernemer.prijzen uitvaartspreken:

Voor uitvaarten binnen een afstand van 25 km van Almen reken ik € 325,-
Voor uitvaarten buiten een afstand van 25 km van Almen reken ik € 350,-

Binnen het bedrag vallen een persoonlijk gesprek, het schrijven van de toespraak, een correctieronde en het spreken tijdens de uitvaartdienst.

prijzen uitvaartdienst:

Voor uitvaarten binnen een afstand van 25 km van Almen reken ik € 525,-
Voor uitvaarten buiten een afstand van 25 km van Almen reken ik € 550,-

Binnen het bedrag vallen meerdere persoonlijke gesprekken, het schrijven en uitspreken van de toespraak, een correctieronde, het afstemmen met de uitvaartondernemer, het coördineren en schrijven van een draaiboek, het leiden van de gehele uitvaartdienst, en desgewenst het spreken aan het graf.

prijzen uitvaartdienst met fotopresentatie:

Voor uitvaartdiensten met fotopresentatie reken ik respectievelijk € 675,- en € 700,-
Binnen dit bedrag valt dan tevens het samenstellen van een fotopresentatie op muziek met 3 x 10 foto's. De foto's worden door u aangeleverd en door mij gescand en verwerkt tot een presentatie.

Veel uitvaartverzekeringen hebben een post 'vrij besteedbare ruimte'. Ik adviseer u te overleggen met uw uitvaartondernemer of de kosten voor een uitvaartspreker hieronder vallen.