uitvaartspreker

werkwijze

Bij het overlijden van een dierbare komt er in een korte tijd heel veel op u af. In alle drukte en emotie is het niet makkelijk om ook nog eens een uitvaartceremonie te organiseren.
Als uitvaartspreker neem ik dit graag van u over.

Het is van belang om rustig de tijd te nemen. In goed overleg met de nabestaanden bereid ik een passende afscheidsbijeenkomst voor. Tijdens deze ceremonie zorg ik dat alles goed verloopt, zodat u zich kunt concentreren op het afscheid zelf. 

Bij het voorbereiden praat ik met de naasten over wie de overledene was, over zijn of haar jeugd, de bijzondere momenten in zijn/haar leven en uw herinneringen aan hem of haar. Vervolgens werk ik dat verhaal uit tot een mooie afscheidstoespraak. Hierin komen het leven van uw dierbare en uw herinneringen op een warme manier naar voren, met respect voor de overledene.

Soms vraagt men of ik het levensverhaal in de streektaal wil vertellen. Omdat het past bij de overledene, omdat het goed en vertrouwd voelt. De afscheidstoespraak doe ik dan ook in het Nederlands óf in de Gelderse streektaal, zoals ú het graag wilt.
U ontvangt de uitgewerkte tekst per email, zodat u kunt nalezen of het levensverhaal goed is verwoord. De tekst kunnen we dan natuurlijk nog wijzigen of aanvullen.

Vaak wordt aan mij gevraagd om niet alleen het levensverhaal te verzorgen , maar om ook de afscheidsbijeenkomst te leiden.
Samen zoeken we dan de muziek en teksten uit voor de afscheidsbijeenkomst. Als er nog andere sprekers zijn of specifieke wensen, dan geeft u dat aan. 

Aan de hand van onze afspraken maak ik dan het draaiboek voor de uitvaartdienst. Ik stem een en ander af met de uitvaartondernemer. Zo ontstaat een ceremonie die goed in balans is.


prijzen uitvaartspreken:

Voor het uitvaartspreken reken ik € 300,- 
Binnen het bedrag vallen een persoonlijk gesprek, het schrijven van het levensverhaal, een correctieronde en het uitspreken van het levensverhaal tijdens de uitvaartdienst.

Voor het uitvaartspreken plus het voorbereiden en leiden van de gehele afscheidsdienst vraag ik € 450,-

Veel uitvaartverzekeringen hebben een post 'vrij besteedbare ruimte'. Ik adviseer u te overleggen met uw uitvaartondernemer of de kosten voor een uitvaartspreker hieronder vallen.